home

สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.ตราด

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจาก อบต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด เกี่ยวกับ (ร่าง) แบบปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่นบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100 ซึ่งมี นายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ และบุคลากรด้านช่างของ อบต.วังกระแจะ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางและข้อสรุปการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในประเด็นต่างๆ เช่น การติดตั้งป้ายบังคับหยุดพร้อมสัญญาณไฟกระพริบภายในถนนทางเชื่อมและป้ายแนะนำเส้นทาง เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) แบบดังกล่าว ก่อนที่จะส่งมอบให้ อบต.วังกระแจะ ดำเนินการจัดทำแผนโครงการในลำดับถัดไป

วันที่: 
พฤหัสบดี, กันยายน 5, 2019 - 10:15
ไฟล์แนบ: