home

สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง บ.นางเม่า - รร.มัธยมศรีจุฬา ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง บ.นางเม่า - รร.มัธยมศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ศรีจุฬา

วันที่ : 21 พ.ค. 2562 09:00

สสท. และ ขทช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับ ขทช.ขอนแก่น ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิราษฎร์วิทยา) บนถนนสาย บ.หนองหญ้าแพรก-บ.โนนทัน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายวิรัติ นาคนชม อ.สำนัการช่าง และบุคลากรด้านช่างที่เกี่ยวข้องของ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ขณะปฏิบัติงาน

วันที่ : 16 พ.ค. 2562 09:30

สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องแก่ ขทช.ขอนแก่น

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง โดยมี นายกล้าหาญ ทารักษา ผอ.ขทช.ขอนแก่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้

วันที่ : 15 พ.ค. 2562 11:00

สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.พัทลุง ทต.ท่าแค ทต.เขาเจียก อบต.ชัยบุรี อบต.ลำปำ และ อบต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทม.พัทลุง ทต.ท่าแค ทต.เขาเจียก อบต.ชัยบุรี อบต.ลำปำ และ อบต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง ฯลฯ โดยมีผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

วันที่ : 08 พ.ค. 2562 10:30

สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก อปท. ในพื้นที่ ทต.โคกชะงาย ทต.นาท่อม ทต.นาโหนด ทต.ท่ามิหรำ ทต.พญาขัน และ อบต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.โคกชะงาย ทต.นาท่อม ทต.นาโหนด ทต.ท่ามิหรำ ทต.พญาขัน และ อบต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง ฯลฯ โดยมีผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล

วันที่ : 07 พ.ค. 2562 16:00

ข่าวทั้งหมด
สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายสุพน  เดชพลมาตย์ ผส. สท. เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 , 8 , สวว. สบร. ศทส. และ สผง. และบริษัทที่ปรึกษาร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 09:30

สสท. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทางหลวงชนบท ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมแต่งกายชุดสีม่วง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 16:45

สสท. จัดประชุมหารือ กำหนดขั้นตอนและทิศทางการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2558

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น โดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ,นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท., นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.กปท. นางวันทิพย์ วันแก้ว ผอ.สอก. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมและหารือกำหนดทิศทาง

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 13:00

สสท.ร่วมประชุม“ตรวจติดตามและประเมินการตรวจราชการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5”

นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการตรวจติดตามและประเมินการตรวจราชการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ซึ่งมี นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ร่วมในคณะประชุมการติดตาม

วันที่ : 07 เม.ย. 2558 15:15

สสท. ร่วมกับ ทชจ.อ่างทอง จัดประชุมชี้แจง “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทาง แก่ อปท. ในระดับพื้นที่”

สสท. ร่วมกับ ทชจ.อ่างทอง จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 13:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

home