home

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2561 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กำกับประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 6 (Progress Report No.6) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)” 

วันที่ : 06 ก.ค. 2561 16:30

สสท. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561"

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางวันทิพย์ วันแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายนิติกร คล้ายชม ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น นำเจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561" 

วันที่ : 06 ก.ค. 2561 09:45

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่สำรวจถนนถ่ายโอนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อชี้แจงภารกิจการดำเนินงาน และตรวจสอบบัญชี/แผนที่สายทาง รวมถึงจัดเก็บข้อมูลถนนและสะพานที่ อปท. รับโอนจากส่วนราชการอื่น 

วันที่ : 06 ก.ค. 2561 09:30

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.เพชรบุรี

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ อบต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน การจัดทำรายงานตรวจสอบฯ และการจัดทำ (ร่าง) แบบปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายทางหลวงท้องถิ่น สาย บ.ท่าหัวลบ - บ.หนองกระทุ่ม โดยมี นายยม เกตุพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย ผอ.กองช่าง 

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 09:00

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่สำรวจถนนถ่ายโอนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถนนและสะพานที่ อปท. รับโอนจากส่วนราชการอื่น (กรมทางหลวง กรมชลประทาน และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร) ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธี HD Tracking 

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 13:00

ข่าวทั้งหมด
สสท.ร่วมกับขทช.สมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง

นายสุเมธ ธีรพิศุทธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา  เชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แผนที่โครงข่ายทาง 

วันที่ : 06 พ.ค. 2558 19:00

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายสุพน  เดชพลมาตย์ ผส. สท. เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 , 8 , สวว. สบร. ศทส. และ สผง. และบริษัทที่ปรึกษาร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 09:30

สสท. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทางหลวงชนบท ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมแต่งกายชุดสีม่วง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 16:45

สสท. จัดประชุมหารือ กำหนดขั้นตอนและทิศทางการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2558

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น โดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ,นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท., นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.กปท. นางวันทิพย์ วันแก้ว ผอ.สอก. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมและหารือกำหนดทิศทาง

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 13:00

สสท.ร่วมประชุม“ตรวจติดตามและประเมินการตรวจราชการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5”

นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการตรวจติดตามและประเมินการตรวจราชการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ซึ่งมี นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ร่วมในคณะประชุมการติดตาม

วันที่ : 07 เม.ย. 2558 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

home