home

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 3

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่กำกับประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษาร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)

วันที่ : 12 ก.พ. 2561 10:45

สสท. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางสำหรับ อปท. ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางสำหรับ อปท. พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ : 09 ก.พ. 2561 15:30

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3) ครั้ง 2

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กำกับประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report No.1) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)” 

วันที่ : 08 ม.ค. 2561 09:15

สสท. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางสำหรับ อปท. ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางสำหรับ อปท. พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมประชุมครั้งที่ 1

วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 09:15

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กำกับประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมพิจารณารายงานแผนปฏิบัติงาน (InceptionsReport) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)” 

วันที่ : 07 ธ.ค. 2560 09:00

ข่าวทั้งหมด
ขอเชิญประชาชนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 15:15

7 ข้อควรปฏิบัติในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ : 23 ต.ค. 2560 18:45

กระทรวงคมนาคมได้ส่งคำถามที่ประชาชนสอบถามมาบ่อย (พร้อมคำตอบที่เกี่ยวข้องโดยตรง) เพื่อใช้ในการตอบคำถามสำหรับประชาชนที่ยังสงสัยในเรื่องของการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 21:45

กระทรวงคมนาคม ได้อำนวยความสะดวกด้านคมนาคมรองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดทำ ภาพอินโฟกราฟฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์การบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี จำนวน 9 แผ่น

 

 

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:30

กรมทางหลวงชนบทให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ (ฟรี) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2560

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 15:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

รายงานประจำปี 2560

วันที่ : 12 ม.ค. 2561 16:45

รายงานประจำปี 2559

วันที่ : 01 ก.พ. 2560 14:00

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด
การติดตามผลการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนของ อปท. ที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการของ สทช.ที่ 1 - 18

วันที่ : 01 ธ.ค. 2560 13:15

logo
คู่มือการปฏิบัติงานการทำลายหนังสือราชการ

วันที่ : 23 ก.พ. 2560 13:30

logo
การติดตามผลการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนของ อปท. ที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการของ สทช.ที่ 1 - 18

วันที่ : 11 พ.ย. 2559 14:00

ดาวน์โหลดไฟล์ PPT ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2560

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 15:45

คู่มือการปฏิบัติงานและการรายงานผลประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2560

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 15:15

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 1.9 และ1.10 ปี 58

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 12:30

คู่มือปฏิบัติงานและรายงานผลการประชุมขี้แจง ปี2558

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 12:15

ดาวน์โหลดไฟล์ PPT ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (สำหรับบรรยาย อปท.) ปี 58

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 11:15

เอกสารทั้งหมด

 

 

home