home

สสท.ลงพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ ที่ 2 ธ.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เข้าพบ นายปรีชา พรมทา ผอ.สำนักการช่าง อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ  และการรวบรวมข้อมูลถนนถ่ายโอน 

วันที่ : 06 ธ.ค. 2559 11:30

สสท.ลงพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดทำแบบฟอร์มติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เพื่อเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยน และให้ความรู้เรื่องต่างๆที่ อปท.มีหน้าที่ที่ต้องทำ

วันที่ : 06 ธ.ค. 2559 11:15

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธ.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเข้าพบ นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผอ.ขทช.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ  และการรวบรวมข้อมูลถนนถ่ายโอน กับตรวจสอบแผนที่ของถนนถ่ายโอน 

วันที่ : 02 ธ.ค. 2559 12:00

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เข้าพบนายสิทธิเดช  วิเศษขลา ผอ.สำนักการช่าง อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และการรวบรวมข้อมูลถนนถ่ายโอน รวมถึงสาธิตวิธีการสำรวจข้อมูลถนนถ่ายโอนโดยวิธี VDO Tracking 

วันที่ : 01 ธ.ค. 2559 10:45

สสท.จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุสำหรับ อปท. ครั้งที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุสำหรับ อปท.พร้อมด้วยคณะทำงานจาก สสอ. สสท. สบร. สกม. สอร. สกท. สอป. สกส. สทช.ที่ 2 สทช.ที่ 4 และ ขทช.พัทลุง 

วันที่ : 01 ธ.ค. 2559 10:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด

home