home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตาม โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ อบต.บ้านเล่า จ.ชัยภูมิ เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. 

วันที่ : 13 ม.ค. 2560 15:45

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตาม โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.นาฝาย จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. 

วันที่ : 13 ม.ค. 2560 15:30

สสท. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. นาย อาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. นายบุญจอม พรหมทอง ผอ.กปท. และ นางวันทิพย์ วันแก้ว ผอ.สอก. นำข้าราชการ และ พนักงานราชการ สสท. เข้าสวัสดีและขอพรปีใหม่ 2560 

วันที่ : 13 ม.ค. 2560 15:30

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตาม โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ อบจ.ชัยภูมิ เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

วันที่ : 12 ม.ค. 2560 15:00

สสท.ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่ิอติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธที่ 11 ม.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในการนี้ ได้เข้าพบ นาย มงคล ดัชนีย์ ผอ.ขทช.ชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน

วันที่ : 12 ม.ค. 2560 09:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด

 

home