ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ครั้งที่ 5-4/2562

logo
สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง ทองเอน-เชียงราก ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบจ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.น้ำคอก ทต.บ้านเพ และ อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.เชิงเนิน ทต.ทับมา อบต.แกลง และ อบต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทน.ระยอง ทต.เนินพระ ทต.แกลงกะเฉด อบต.กะเฉด และ อบต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.มาบตาพุด อบต.นาตาขวัญ และ อบต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.ระยอง

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 3 (ชลบุรี)

logo
สสท. ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.บางกระพี้ดงพลับ อ.บ้านนหมี่ จ.ลพบุรี

ข่าวทั้งหมด

Pages