ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. และ ขทช.ตราด ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบจ.ตราด อ.เมือง จ.ตราด

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.โพธิ์ชัย ทต.วัดธาตุ ทต.หนองสองห้อง และ อบต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ไก่คำ ทต.นายม อบต.ห้วยไร่ และ อบต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

logo
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องแก่ ขทช.ตราด

logo
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 15 (อุดรธานี)

logo
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.หนองคาย

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.นาจิก และ อบต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

logo
บริษัทที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสะพานให้กับบุคลากรของ สสท.

logo
สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่นำร่อง ครั้งที่ 7-6/2562

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ท่าตูม อบต.ห้วยแอ่ง และ อบต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ข่าวทั้งหมด

Pages