ข่าวกิจกรรม

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.เชิงเนิน ทต.ทับมา อบต.แกลง และ อบต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทน.ระยอง ทต.เนินพระ ทต.แกลงกะเฉด อบต.กะเฉด และ อบต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.มาบตาพุด อบต.นาตาขวัญ และ อบต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.ระยอง

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 3 (ชลบุรี)

logo
สสท. ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.บางกระพี้ดงพลับ อ.บ้านนหมี่ จ.ลพบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.เขาสามยอด อบต.โก่งธนู อบต.ท้ายตลาด และ อบต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.เขาพระงาม ทต.ป่าตาล อบต.ดอนโพธิ์ และ อบต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.โคกตูม ทต.ท่าศาลา อบต.โพธิ์ตรุ อบต.โคกกระเทียม และ อบต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ข่าวทั้งหมด

Pages