ข่าวกิจกรรม

logo
สสท.ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.กาญจนบุรี

logo
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.แก่งเสี้ยน ทต.ท่ามะขาม ทต.ปากแพรก และ อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

logo
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.พรหมณี อบต.บ้านใหญ่ และ อบต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

logo
สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง บ้านแหลมบางยาง - บ้านอ่างทอง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.กาญจนบุรี อบต.บ้านเก่า อบต.ลาดหญ้า และ อบต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.เขาพระ อบต.สาริกา และ อบต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

logo
สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง บ.นางเม่า - รร.มัธยมศรีจุฬา ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

logo
สสท. และ ขทช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

logo
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องแก่ ขทช.ขอนแก่น

logo
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.พัทลุง ทต.ท่าแค ทต.เขาเจียก อบต.ชัยบุรี อบต.ลำปำ และ อบต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ข่าวทั้งหมด

Pages