ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบความเสียหายของสะพานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก

logo
สสท. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

logo
สสท. ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

logo
สสท. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครนายก

logo
สสท. ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบต.มดแดง จ.สุพรรณบุรี

logo
สสท. และ ขทช.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบจ.สุพรรณบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องแก่ ขทช.สุพรรณบุรี

logo
สสท.ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาและติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

logo
สสท. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายกเพื่อชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการ

logo
สสท.ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาในการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. (On the job training) ในพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครนายก

ข่าวทั้งหมด

Pages